neljapäev, juuli 11, 2019

Forschungen zur baltischen Geschichte 14/2019

INHALT

Aufsätze:

Johannes Götz: Die Wahl des livländischen Meisters: Ein Indikator für das Verhältnis zwischen Zentrum und Provinz im Deutschen Orden 11

Ilmar Tammisto: Der Rossdienst und die Adelsfahne in Livland in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts 71

Merili Metsvahi: Die Geburt einer Legende. Zu den Voraussetzungen der Verbreitung der Vorstellung des ‚Rechts der ersten Nacht‘ auf estnischem Gebiet 99

Denise von Weymarn-Goldschmidt: De mortuis nil nisi bene oder was uns die Todesanzeigen der „Revalschen Wöchentlichen Nachrichten“ über die deutschsprachige Gesellschaft der Ostseeprovinzen an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert verraten 114

Raivis Bičevskis & Bastian Brombach: Kulturpolitik und Wissenstransfer am Herderinstitut zu Riga? Ein Beitrag zur intellektuellen Geschichte des Baltikums in den 1920er und 1930er Jahren 136

Odeta Rudling: Der rustic turn in der Litauischen SSR: nationaler Konservatismus, ländlicher Raum und die Volkstümlichkeit der litauischen Kultur im Spätsozialismus 1956–1990 157

Mitteilungen

Karsten Brüggemann: An der Universität Tallinn verteidigte Dissertationen zu historisch relevanten Themen 2000–2018 189

Anti Selart & Mihkel Mäesalu: Die estnischen Kopfjäger in Polen. Eine Archivreise 197

Harry Liivrand & Kristel Pappel: August von Kotzebue und kein Ende 206

Svetlana Bogojavlenska & Maike Sach: Wie lange lebt ein Historiker? Robert Vipper in der russischen, lettischen und sowjetischen Geschichtsschreibung. Bericht zu einer Tagung in Riga (23.–24. März 2018) 208

Karsten Brüggemann: Wie postkolonial ist der Poststalinismus Oder „Let the Hegemon Speak“. Anmerkungen zu zwei Neuerscheinungen 213

Besprechungen

Enn Tarvel: Eesti rahva lugu [Die Erzählung vom estnischen Volk] (von Anti Selart) 225

Neil Taylor: Estonia. A Modern History (von Olaf Mertelsmann) 228

Linda Kaljundi, Tiina-Mall Kreem: Ajalugu pildis – pilt ajaloos: rahvuslik ja rahvusülene minevik eesti kunstis / History in Images – Image in History: National and Transnational Past in Estonian Art (von Kädi Talvoja) 232

Liv-, Est- und Kurländisches Urkundenbuch. Erste Abteilung, Bd. 13 (von Mihkel Mäesalu) 237

Arvo Tering: Lexikon der Studenten aus Estland, Livland und Kurland an europäischen Universitäten 1561–1800 (von Martin Klöker) 241

Uutmoodi ja paremini. Ühiskondlikest muutustest 18. sajandil ja 19. sajandi algul [Auf neue Weise und besser! Über die gesellschaftlichen Veränderungen im 18. Jahrhundert und zu Beginn des 19. Jahrhunderts] (von Mati Laur) 244

The Great War in Lithuania and Lithuanians in the Great War: Experiences and Memories (von Mart Kuldkepp) 249

Latvia – A Work in Progress? 100 Years of State- and Nation-Building (von Aigi Rahi-Tamm) 254

Ēriks Jēkabsons: Latvijas un Amerikas Savienoto Valstu attiecības 1918.–1922. gadā [Die Beziehungen zwischen Lettland und den Vereinigten Staaten von Amerika in den Jahren 1918–
1922] (von Jānis Ķeruss) 259

Jüri Kivimäe: Rektor Hans Kruus (von Karsten Brüggemann) 262

Arnolds Klotiņš: Mūzika pēckara staļinismā: Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade, 1944–1953 [Musik im Stalinismus der Nachkriegszeit. Das Musikleben und kreative Werk in Lettland 1944–1953] (von Daina Bleiere) 270

Lars Frederick Stöcker: Bridging the Baltic Sea. Networks of Resistance and Opposition during the Cold War Era (by Jan C. Behrends) 274

Raimo Pullat: Tallinna arhiivi tagasitoomisest Saksamaalt [Über die Rückführung des Revaler Archivs aus Deutschland] (von Anti Selart) 276

Ekaterina Makhotina: Erinnerungen an den Krieg – Krieg der Erinnerungen. Litauen und der Zweite Weltkrieg (von Karsten Brüggemann) 279


Ajalookirjanduse aastapreemia 2018


Tallinnas Eesti Ajaloomuuseumis toimunud üritusel 28. mail 2019 kuulutati välja 2018. aasta Eesti parim ajalooraamat. Komisjon mulluse laueraadi prof. Jüri Kivimäe juhtimisel hindas selle tunnustuse vääriliseks Heino Arumäe monograafia "Eesti ja Soome: sõjast sõjani" (Tallinn: Argo, 2018).

Preemia nominendid olid:

Toomas Karjahärm, Ago Pajur. Konstantin Päts. Poliitiline biograafia, kd. 1-2. Tartu: Rahvusarhiiv, 2018.
Eero Medijainen. Raudse eesriide lõimed. Propaganda, avalik arvamus ja Baltikum 1939-1944. Tallinn: SE&JS, 2018.
Valter Lang. Läänemeresoome tulemised. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2018.
Mariann Raisma, Krista Andreson (koostajad). Tartu toomkirik. Katedraal. Raamatukogu. Muuseum. Tartu: Tartu Ülikooli Muuseum, 2018, 334 lk.
Linda Kaljundi, Tiina-Mall Kreem. Ajalugu pildis – pilt ajaloos. Tallinn: Eesti Kunstimuuseum, 2018.
Ruth Rajamaa, Katkenud laul: Pirita klooster 1407-1607. Tallinn: Argo, 2018.
Enn Tarvel, Eesti rahva lugu. Tallinn: Varrak, 2018
Kersti Taal, Õpetatud Eesti Seltsi ajalugu. [Tallinn:] Argo 2018.
Haridusministeeriumi sajand: 1918–2018, koostaja Liivi Uuet. Tartu: Rahvusarhiiv, 2018.
Katre Kaju (koostaja). Rahvusarhiivi toimetised, 2 (33). Tartu: Rahvusarhiiv, 2018.
Meelis Saueauk, Helen Rohtmets-Aasa. Riigikantselei 1918–2018. Tartu: Rahvusarhiiv, 2018.
Ivar Leimus, Mauri Kiudsoo, Gunnar Haljak. Sestertsist sendini. 2000 aastat raha Eestis. [Tallinn]: Äripäev, 2018.
Ants Hein. Vanaaja pulm. Valitud tekste ja pilte 16. sajandi keskpaigast 19. aastasaja viimase veerandini. [Tallinn]: Tänapäev, 2018.
Mai Levin. Alguses olid... Köler ja Weizenberg. Tallinn: Eesti Kunstimuuseum, 2018.
Tiina-Mall Kreem, Triin Siiner. Rahakunst ja Eesti 1918–2018 = The art of money and Estonia. Tallinn: Eesti Kunstimuuseum, 2018.
Kaarel Antons, Kalle Voolaid. Eesti spordi lugu. Tartu: Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum, 2018.

teisipäev, juuni 12, 2018

Ajalookirjanduse aastapreemia 2017

Pärnu Muuseumis anti 8. juunil 2018. a. üle Ajalookirjanduse aastapreemia 2017. aastal ilmunud parima eestikeelse ajalooraamatu autorile.
Sel aastal otsustasid preemia saaja komisjon koosseisus Jaak Kangilaski, Inna Jürjo ja Aigi Rahi-Tamm. 17 nominendi seast osutuks valituks Jüri Kivimäe raamatuga “Rektor Hans Kruus”. “Raamat Tartu Ülikooli rektorist ja väljapaistvast ajaloolasest, eesti rahvusliku ajalookirjutuse rajajast Hans Kruusist tahab seletada üht elusaatust läinud sajandi ajaloopöörete taustal. Biograafia autorina üritasin jääda Kruusi heade ja halbade aegade vaatlejaks ja mitte hakata ajalugu õpetama ning spekuleerima, kuidas inimesed oleksid pidanud minevikus käituma, sest ajalugu me muuta ei saa. Pika võõrsil oldud aja jooksul veendusin, et kõige paremini oskan minevikust mõelda ja ajaloost kirjutada oma emakeeles, meie eesti keeles,ˮ sõnas preemia üleandmisel autor.
Ajalookirjanduse aastapreemiat antakse välja alates 1995. aastast. Preemia eesmärk on tunnustada paremate ajalooraamatute autoreid ning tõsta avalikkuse huvi ajaloo ja ajaloolaste töö vastu. Raamatute hindamisel on kriteeriumiks käsitluse teaduslik tase ning uudsus. Lisaks arvestatakse raamatu tehnilist teostust kujunduse, trükkimise ja köitmise osas.
Preemiat annavad välja Akadeemiline Ajalooselts, Eesti Ajaloomuuseum, Eesti Kunstiakadeemia kunstikultuuri teaduskond, Pärnu Muuseum, Rahvusarhiiv,  Tallinna Ülikooli ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskus, Tallinna Linnaarhiiv, Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut.
Eesti ajalookirjanduse aastapreemia 2017. aasta nominendid on:


Eero Epner, Konrad Mägi. Tallinn 2017.

Eesti kunsti ajalugu. 3, 1770-1840. Koostaja ja toimetaja Juhan Maiste. Tallinn 2017.

Heidi Heinmaa, Muusikaelu Tallinnas 18. sajandil. Tallinn 2017.

Heiki Pärdi, Eesti argielu. Teekond moodsasse maailma. [Tallinn]  2017.

Inimese Muuseumi ekspeditsioonid Eestisse: Boris Vilde ja Leonid Zurov Setomaal (1937-1938), koostanud ja toimetanud Tatiana Benfoughal, Olga Fišman, Heiki Valk. Tartu 2017.

Juhan Maiste, Anu Ormisson-Lahe, Mariann Raisma. Johann Wilhelm Krause 1757-1828. Tartu Ülikooli ansambel valgustusajastul. The University of Tartu ensemble in the age of enlightenment. [Tartu] 2017.

Jüri Kivimäe. Rektor Hans Kruus. Tallinn 2017.

Keskaegsest kaupmehemajast muuseumiks. Tallinna Linnamuuseum 80. From medieval merchant’s house into a museum. Tallinn City Museum 80. Koostaja ja toimetaja Pia Ehasalu. Tallinn 2017.

Oliver Orro, Robert Treufeldt, Maris Mändel. Kopli sonaat. Vene-Balti laevatehas. Tallinn 2017.

Kroonikast epitaafini. Eesti- ja Liivimaa varauusaegsest haridus- ja kultuurielust. Koostanud Katre Kaju. (Rahvusarhiivi toimetised, 1 (32).) Tartu 2017.

Marika Mägi. Viikingiaegne Eesti: maa, asjad ja inimesed ajastu risttuultes. Tallinn 2017.

Mati Mandel. Maidla muinaskalmistu saladused. Tallinn 2017.

Mihkel Mäesalu, Liivimaa ja Püha Rooma keisririik 1199-1486. Tartu 2017.

Natuuri rikkus. Loodusläheduse idee ja Düsseldorfi maalikoolkond. Koostaja Tiina Abel. Tallinn 2017.

Randar Tasmuth, Anne Burghardt, Thomas-Andreas Põder. Reformatsioon 500 – vaimsus, kultuurimõjud, perspektiivid. Tallinn 2017.

Tõnno Jonuks, Kristiina Johanson, 101 Eesti arheoloogilist leidu, Tallinn 2017.

Ülli Kont, Anu Randmaa, Inna Raud. Pärnumaa rahvarõivad. Türi 2017.


 


reede, juuni 01, 2018

Forschungen zur baltischen Geschichte 13/2018INHALT

Vorwort
Ortsnamenkonkordanz

Aufsätze

Hesi Siimets-Gross & Thomas Hoffmann: Der Einfluss der Justinianischen Institutiones auf die Regelung der Leibeigenschaft im Landrechtsentwurf David Hilchens (1599) 9

Viktors Dāboliņš: Die Dynastie der Rigaer Münzmeister Wulff (1557–1659) 24

Vadim Svjatkovski: Die Rahmenbedingungen des Narvaer Handels in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts 48

Mati Laur & Ken Ird: Die Aufhebung der Schandstrafen wegen der „Hurerey“ in Liv- und Estland (1764–1765) 64

Manfred von Boetticher: Das Herzogtum Kurland als Ziel liefländischer „Läuflinge“. Zur Flucht leibeigener Bauern im 18. Jahrhundert 83

Feliks Gornischeff: Graf Christoph Heinrich von Lieven als russländischer Diplomat in Preußen (1810–1812) 105

Quellenpublikation

Aivar Põldvee & Kai Tafenau: Emanuel Reger über den Aufbau des livländischen Schulwesens (1708): Transkription und Kommentar 121

Mitteilungen

Madis Maasing: Luthers Nordosten. Die Reformation und der Ostseeraum. Ein Tagungsbericht 141

Petr Iu. Mazhara: Serving the Empire, Serving the Nation: Prince Lieven’s Crusade against the Bolsheviks 145

Toomas Hiio: Noch einmal zu Alfred Rosenberg: Anmerkungen zu einer neuen Biografie 161

Darius Sakalauskas: The Novelty of Storytelling through Location Based Augmented Reality: Actualising Jewish History in Lithuania 171

Besprechungen

Rīga un rīdzinieki arhīva dokumentos [Riga und Rigenser in den Archivdokumenten]; Lokālās vēstures pētniecības iespējas arhīva dokumentos [Perspektiven der Erforschung der Lokalgeschichte in den Archivdokumenten]; Starpkultūru vēsture Latvijas arhīvu dokumentos [Interkulturelle Geschichte in den Archivdokumenten Lettlands] (von Mārtiņš Mintaurs) 181

Stadtgeschichte des Baltikums oder baltische Stadtgeschichte. Annäherungen an ein neues Forschungsfeld zur baltischen Geschichte (von Thomas Brück) 185

Madlena Mahling: Ad rem publicam et ad ignem. Das mittelalterliche Schriftgut des Rigaer Rats und sein Fortbestand in der Neuzeit (von Andris Levans) 194

Manfred Klein: Preußens Litauer: Studien zu einer (fast) vergessenen Minderheit (by Vasilijus Safronovas) 199

Baltisch-deutsche Kulturbeziehungen vom 16. bis 19. Jahrhundert. Medien – Institutionen – Akteure. Bd. 1: Zwischen Reformation und Aufklärung (von Mati Laur) 203

Stefan Donecker: Origines Livonorum: Frühneuzeitliche Hypothesen zur Herkunft der Esten und Letten (von Aivar Põldvee) 207

Anna Ancāne: Rīgas arhitektūra un pilsētbūvniecība 17. gadsimta otrajā pusē [Architektur und Stadtbau von Riga in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts] (von Anita Čerpinska) 215

Astri Schönfelder: Deutsche Bürger „contra homines novi“. Die städtischen Wahlkämpfe in Estland 1877–1914 (von Lauri Kann) 218

Population Displacement in Lithuania in the Twentieth Century. Experiences, Identities and Legacies (by Vytautas Petronis) 221

Esimene maailmasõda ja Eesti [Der Erste Weltkrieg und Estland], Bd. 2 (von Aigi Rahi-Tamm) 224

15. maija Latvija [Das Lettland des 15. Mai] (von Kaspars Zellis) 229

Sovetskaja model’ ėkonomiki: sojuznyj Centr i respubliki Pribaltiki 1953 g. – mart 1965 g. [Das sowjetische Wirtschaftsmodell: Das Unionszentrum und die baltischen Republiken 1953 – März 1965] (von Olaf Mertelsmann) 235

Vladimir Iushkin: Dnevnik sovetnika prem’er-ministra [Diary of the advisor to the Prime Minister] (by Ivan Lavrentjev) 239


teisipäev, juuni 06, 2017

Forschungen zur baltischen Geschichte 12/2017INHALT

Vorwort
Ortsnamenkonkordanz


Aufsätze


Sergej Polechov: Neue russische Quelleneditionen zu den altrussisch-livländischen Beziehungen    11

Madis Maasing: Die Bischöfe von Kurland zwischen Livland und Preußen in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts      60

Gvido Straube: Die Idee der Volksschule im Diskurs der livländischen Herrschaftsstrukturen im 17. und 18. Jahrhundert          84

Matthias Müller: Lotterien im 18. Jahrhundert: Das Beispiel Reval          109

Jörg Hackmann: Sängerfeste in den russländischen Ostseeprovinzen vor 1914: Symbolische Ordnungen zwischen kulturellen Verflechtungen und Abgrenzungen         131

Trude Maurer: „…unnütz, emanzipiert und nicht einmal standesgemäß“? Studium und Promotion baltischer Frauen an deutschen Universitäten bis 1918 162

Jānis Ķeruss: Eine Flucht in den Westen mit einem Trawler aus dem Fischereikolchos „Boļševiks“ im Januar 1953: Motive, Verlauf, Auswirkungen       193

Maarja Merivoo-Parro: Estonian by Education: Estonian Supplemental Schools in Cold War America      220

Darius Staliūnas: Der litauische Spielfilm „Tadas Blinda. Der Anfang“ und 1863 als Erinnerungsort in Litauen           251

Ekaterina Makhotina: Revolutionierung der Museen, Musealisierung der Revolution: Inszenierung der Geschichte im Revolutionsmuseum der Litauischen SSR         266

Mitteilungen


Eve Rannamäe: Dreitausend Jahre Schafe in Estland 293

Matthias Thumser: Die Amtsbücher im Archiv der Rigaer Schwarzenhäupter   307

Martin Klöker: Der älteste Katalog der Revaler Olaibibliothek? Ein rätselhafter Fund    
322

Mare Oja: Geschichtsunterricht in den russischsprachigen Schulen Estlands nach der Wiederherstellung der Unabhängigkeit          337

Besprechungen


Ineta Balode, Dzintra Lele-Rozentāle: Deutsch im Baltikum. Eine annotierte Forschungsbibliographie (von Martin Klöker)         359

The Teutonic Order in Prussia and Livonia. The Political and Ecclesiastical Structures 13th–16th Century (von Juhan Kreem)          361

Kadri-Rutt Hahn: Revaler Testamente im 15. und 16. Jahrhundert (von Anu Mänd)       365

The Pskovo-Pechersky Monastery During the Livonian War (1558–1582). Holdings in Estonia / Pskovo-Pečerskij monastyr’ vo vremja Livonskoj vojny (1558–1582 gg.). Zemlevladenie v Ėstonii (von Mati Laur)        372

Dennis Hormuth: Das Memorialbuch der Ältestenbank der Großen Gilde zu Riga 1677–1701 (von Madlena Mahling)        375

Das Baltikum als Konstrukt (18.–19. Jahrhundert). Von einer Kolonialwahrnehmung zu einem nationalen Diskurs (von Karsten Brüggemann)          382

Bibliothekskataloge der Tallinner Literaten des 18. Jahrhunderts (von Martin Klöker)  387

Henning von Wistinghausen: Freimaurer und Aufklärung im Russischen Reich. Die Revaler Logen 1773–1820 (von Martin Klöker)          390

August von Kotzebue im estnisch-deutschen Dialog (von Aija Sakova)        392

Kunstnik ja Kleio. Ajalugu ja kunst 19. sajandil [Der Künstler und Klio. Geschichte und Kunst im 19. Jahrhundert] (von Andreas Fülberth)       396

Rossija i Baltija VII. Pamjatnye daty i istoričeskaja pamjat’ [Russland und das Baltikum VII. Gedenktage und historisches Gedächtnis] (von Anita Čerpinska) 402

Cord Aschenbrenner: Das evangelische Pfarrhaus. 300 Jahre Glaube, Geist und Macht: Eine Familiengeschichte (von Aira Võsa) 406

Jūliuss Dērings [Julius Döring]: Ko es nekad negribētu aizmirst jeb Atmiņas no manas dzīves [Was ich nicht gern vergessen möchte oder Erinnerungen aus meinem Leben] (von Mārtiņš Mintaurs)      411

Mati Laur, Kersti Lust, Priit Pirsko, Ülle Tarkiainen: Talude päriseksostmine Pärnumaa andmestiku põhjal [Der Bauernlandverkauf in Livland auf der Grundlage der Angaben zum Kreis Pernau] (von David Feest)   416

Frithjof Benjamin Schenk: Russlands Fahrt in die Moderne. Mobilität und sozialer Raum im Eisenbahnzeitalter (von Karsten Brüggemann)          419

Toomas Karjahärm: 1905. aasta Eestis: sotsialistid ja terroristid [Das Jahr 1905 in Estland: Sozialisten und Terroristen]; 1905. aasta Eestis: mälestused [Das Jahr 1905 in Estland: Erinnerungen] (von Mart Kuldkepp)         423

Jonathan D. Smele: The „Russian“ Civil Wars, 1916–1926. Ten Years That Shook the World (von Karsten Brüggemann)        428

The Life,Times and Work of Jokūbas Robinzonas – Jacob Robinson (by Kaarel Piirimäe)      433

Beyond the Divide: Entangled Histories of Cold War Europe (von Lars Fredrik Stöcker)         435

The Baltic States under Stalinist Rule (von Daina Bleiere)      439

Behind the Iron Curtain: Soviet Estonia in the Era of the Cold War (von Lars Fredrik Stöcker)  445

Saulius Grybkauskas: Sovietinis „generalgubernatorius“: Komunistų partijų antrieji sekretoriai Sovietų Sąjungos respublikose [Die sowjetischen „Generalgouverneure“: Die Zweiten Sekretäre der Kommunistischen Partei in den Sowjetrepubliken] (von Daina Bleiere)     449

Katja Wezel: Geschichte als Politikum. Lettland und die Aufarbeitung nach der Diktatur (von Eva-Clarita Pettai)          453

Meike Wulf: Shadowlands. Memory and History in Post-Soviet Estonia (von Karsten Brüggemann)        457

Agnia Grigas: Beyond Crimea: The New Russian Empire (von Ivan Lavrentjev)       462