reede, veebruar 02, 2007

Eesti ajalookirjanduse aastapreemia

Eesti ajalookirjanduse 2006. a. aastapreemiale on esitatud järgmised mainitud aastal ilmunud raamatud:

Eesti ajaloo atlas. Koostajad: Aivar Kriiska, Andres Tvauri, Anti Selart, Birgit Kibal, Andres Andresen, Ago Pajur. Tallinn: Avita, 2006.

Etnos ja kultuur: uurimusi Silvia Laulu auks. [Muinasaja teadus, 1406-3867, 18]. Koostanud ja toimetanud Heiki Valk. Tartu; Tallinn: Tartu Ülikooli arheoloogia õppetool, 2006.

Rein Helme. Kindralfeldmarssal Barclay de Tolly. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2006.

Johann Christoph Brotze. Estonica. Koostanud Ants Hein, Ivar Leimus, Raimo Pullat, Ants Viires. Tallinn: Estopol OÜ, 2006.

Tiina Kala, Juhan Kreem, Anu Mänd. Kümme keskaegset tallinlast. Tallinn: Varrak, 2006.

Olev Liivik. Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee aparaat 1945–1953. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2006.

Läänemere provintside arenguperspektiivid Rootsi suurriigis 16/17. sajandil. II. Koostanud Enn Küng. [Eesti Ajalooarhiivi toimetised, 12 (19)]. Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 2006.

Reigo Rosenthal. Loodearmee. Tallinn: Argo, 2006.

Erki Russow. Importkeraamika Lääne-Eesti linnades 13.–17. sajandil. Tallinn: Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut, 2006.

Mart Siilivask. Tartu arhitektuur 1830-1918. Historitsism ja juugend. Arhitektuuriideed ja stiilieeskujud kohalike arhitektide loomingus 19. sajandil ja 20. sajandi algul. Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 2006.

Tundmatu Friedrich Georg von Bunge: materjale Õpetatud Eesti Seltsi konverentsilt 200 aastat prof. Friedrich Georg von Bunge (1802-1897) sünnist Tartu Ülikooli ajaloo muuseumis 27. aprillil 2002. Koostajad Tiit Rosenberg ja Marju Luts. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2006.

Vene aeg Eestis: uurimusi 16. sajandi keskpaigast kuni 20. sajandi alguseni. Koostanud Tõnu Tannberg. Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 2006.