reede, märts 16, 2007

Rahvastikuprotsessid Eestis läbi ajaloo

21. märtsil algusega kell 11.00 toimub Miina Härma
gümnaasiumis Akadeemilise Ajalooseltsi ja Eesti
Ajalooõpetajate Seltsi ühiskonverents

"Rahvastikuprotsessid Eestis läbi ajaloo".


Karen Alamets (Statistikaamet) käsitleb kaasaegseid
loendusi (alates 1881) ning annab ülevaate
loenduspõhiselt rahvastiku muutuste põhitrendidest.

Järgnevad ettekanded:

Valter Lang - Eesti rahvastik muinasajal

Ülle Tarkiainen - Eesti rahvastik Rootsi ajal

Tiit Rosenberg - Maarahva sotsiaalne kihistumine 19.
sajandil

Ago Pajur - Eesti rahvastik kahe maailmasõja vahel

Tõnu Tannberg - Eestlaste repatrieerimine pärast
Teist maailmasõda

Ettekannete vahel on kohvipaus kohvikõrvasega.