teisipäev, aprill 03, 2007

Ajalookirjanduse aastapreemia 2006

Ajalookirjanduse aastapreemia eesmärk on tunnustada paremate ajalooraamatute autoreid, hinnata kord aastas eesti ajalooteaduse hetkeseisu ning tõsta avalikkuse huvi ajaloo ja ajaloolaste töö vastu. Aastapreemia määramiseks moodustati ekspertkomisjon, kuhu sel aastal kuulusid ajaloodoktorid Andres Kasekamp Eesti Välispoliitika Instituudist, Mait Kõiv (esimees) Tartu Ülikoolist ja Indrek Jürjo Riigiarhiivist.

Ajalookirjanduse aastapreemia 2006 kuulutati välja 30. märtsil 2007. a. Riigiarhiivis.
Parimaks 2006. aastal ilmunud ajalooraamatuks tunnistati
Rein Helme monograafia «Kindralfeldmarssal Barclay de Tolly».