teisipäev, jaanuar 29, 2008

Aastakoosolek

Neljapäeval, 31. jaanuaril 2008. a. kell 16.15 algab Akadeemilise Ajalooseltsi
aastakoosolek Lossi 3-425.
Päevakorras juhatuse ja revisjonikomisjoni aruanded ning uue juhatuse (sh
esimehe) ning revisjonikomisjoni valimised, iga-aastase eestikeelse
ajalooraamatu preemia nominentide esitamine ning ürituse lõpetuseks dr.
Enn Küngi ettekanne "Jacob Beckeri postialasest tegevusest 1630.
aastatel".