neljapäev, veebruar 21, 2008

Eesti maa- ja linnatöölise sissetulekud 19.-20. sajandi vahetusel

Reedel, 29. veebruaril 2008. a. algusega kell 16.15 toimub Tartus Lossi 3-425 Akadeemilise Ajalooseltsi ettekandekoosolek. Esineb

dr. Kersti Lust

teemal

Eesti maa- ja linnatöölise sissetulekud 19.-20. sajandi vahetusel.

Kõik huvilised on teretulnud!

reede, veebruar 01, 2008

AAS aastakoosolek 31. jaanuaril 2008

31. jaanuaril 2008. a. toimus Tartus Akadeemilise ajalooseltsi aastakoosolek. Koosoleku kuulati ära seltsi esimehe Mati Lauri ja seltsi revisjonikomisjoni nimel esinenud Birgit Kibali ettekanded. Akadeemilise ajalooseltsi esimeheks 2008. a. valiti Enn Küng, juhatuse liikmeteks Tiina Kala, Mati Laur, Ago Pajur ja Anti Selart, revisjonikomisjoni liikmeteks Ljudmila Dubjeva, Anu Järs ja Birgit Kibal. Seltsi liikmemaksu suuruseks 2008. a. kinnitati 120 krooni, soodustusega 60 krooni.
Eesti ajalookirjanduse aastapreemiale esitati Akadeemilise ajalooseltsi poolt viis 2007. a. ilmunud raamatut: Ea Jansen, Eestlane muutuvas ajas: seisusühiskonnast kodanikuühiskonda; Eesti NSV aastatel 1940-1953: sovetiseerimise mehhanismid ja tagajärjed Nõukogude Liidu ja Ida-Euroopa arengute kontekstis; Toomas Karjahärm, Väino Sirk, Kohanemine ja vastupanu: Eesti haritlaskond 1940-1987; Valter Lang, Baltimaade pronksi- ja rauaaeg; Saaremaa, kd. 2. Ajalugu, majandus, kultuur.
Koosoleku lõpetas Enn Küngi ettekanne "Jacob Beckeri postialasest tegevusest 1630. aastatel".