reede, veebruar 20, 2009

AAS aastakoosolek

AAS aastakoosolek toimus 5. veebruaril 2009. a. Tartus. Koosolekul kuulati ära ja kinnitati aastaaruanded ning valiti AAS juhatus koosseisus Enn Küng (esimees), Janet Laidla, Mati Laur, Ago Pajur ja Anti Selart. Revisjonikomisjon jätkab oma tööd koosseisus Ljudmilla Dubjeva, Anu Järs ja Birgit Kibal.
Koosolekul valiti ühehäälselt Akadeemilise Ajalooseltsi auliikmeks dr. Vello Helk. Eestikeelse ajalookirjanduse konkursile esitati AAS poolt kolm 2008. aastal ilmunud teost: 1) Arvo Tering, Eesti-, liivi- ja kuramaalased Euroopa ülikoolides 1561-1798. Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 2008; 2) Margus Laidre. Dorpat 1558-1708. Linn väe ja vaenu vahel. Tallinn: Argo, 2008; Anu Mänd. Kirikute hõbevara: Altaririistad keskaegsel Liivimaal. Tallinn: Muinsuskaitseamet, 2008.
AAS liikmemaksu suurus 2009. aastal on 120 krooni, soodustusega 60 krooni.