teisipäev, veebruar 16, 2010

AAS aastakoosolek 18. veebruaril 2010

Akadeemilise Ajalooseltsi aastakoosolek toimus neljapäeval, 18. veebruaril 2010. aastal.
Koosolekul valiti AAS juhatus koosseisus Janet Laidla (esimees), Enn Küng, Mati Laur, Ago Pajur, Anti Selart; ning revisjonikomisjon koosseisus Ljudmila Dubjeva, Anu Järs, Birgit Kibal.

Eestikeelse ajalookirjanduse aastapreemiale esitati 2009. aastal ilmunud
raamatud:
Dissidentlik liikumine Eestis aastatel 1972-1987, koostanud Arvo Pesti, Tallinn 2009
Tõnno Jonuks, Eesti muinasusund, Tartu 2009
Läänemere provintside arenguperspektiivid Rootsi suurriigis 16/17. sajandil III, koostanud Enn Küng, Tartu 2009
Helmut Piirimäe, Rootsi riigimajandus Eesti- ja Liivimaal XVII sajandil, Tartu 2009
Inna Põltsam-Jürjo, Liivimaa väikelinn Uus-Pärnu 16. sajandi esimesel poolel, Tallinn 2009.

AAS liikmemaksu suuruseks 2010. aastal kinnitati 60.00 krooni täissumma ja 30.00
krooni soodussumma (õpilastele, üliõpilastele ja pensionäridele).

Koosolekule järgnes Enn Küngi ettekanne "Manufaktuuriettevõtlusest Rootsi ülemereprovintsides".