teisipäev, märts 15, 2011

EAÜS ja AAS kevadkonverents 23. märtsil

Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi ja Akadeemilise Ajalooseltsi traditsiooniline kevadkonverents toimub 23. märtsil kell 11:00 – 15:15 Tartus, Miina Härma Gümnaasiumis.

Uus õppekava ja ühiskonnaõpetus

11:00 registreerimine

11.15-11.45 Andres Andresen – Reformatsioonist Eesti ajaloos ja selle erinevatest käsitlusviisidest

11.45-12.15 Pärtel Piirimäe – "Westfaali suveräänsus"? Riiklusest ja rahvusvahelistest suhetest varauusaegses Euroopas

12.15-12.45 Eero Medijainen – USA tunnustus Balti riikidele - ebaõnnestunud äriprojekt või väärtuspõhine otsus?

12.45-13.15 lõuna

13.15-13.45 Annika Talmar – Humanitaarõiguse rakendamine Eestis

13.45-14.15 Rein Toomla – Riigikogu valimised 2011

14.15-14.45 Viljar Veebel – Euroopa Liidu põhiväärtused finantskriisi ja ühisraha valguses

14.45-15.15 Aare Ristikivi – Infotehnoloogia kasutamine ühiskonnaõpetuses olümpiaadi näitel