neljapäev, detsember 13, 2012

Hannes Vinnali ettekanne 13.12

13. detsembril kell 16:15 esineb Akadeemilise Ajalooseltsi ettekandekoosolekul Lossi 3-427 Hannes Vinnal ettekandega "Rukki hind kodus ja võõrsil: hinnaajaloo metodoloogilised lähtekohad ja “suured küsimused” Tallinna näitel, 1735-1800."

Annotatsioon
Teravili kui laiade masside peatoidus ja oluline kaubaartikkel mängis eelmodernse Euroopa sotsiaalmajanduslikus arengus keskset rolli. Seejuures on teravilja hinnad üks väheseid ajaloolastele kättesaadavaid “kõvade faktide” liike, mis katab statistiliselt analüüsitavate seeriatena pikki ajaperioode ja suuri geograafilisi alasid. Käesoleva ettekande eesmärgiks on tutvustada Tallinna kaubandusfirma „Thomas Clayhills & Sohn“ raamatupidamisdokumentidele tuginedes koostatud teravilja hindade andmestikku laiemas Euroopa viljahindade kontekstis. Läbi konkreetse näite leiavad käsitlemist hinnaajaloolise lähenemise võimalused ja kitsaskohad – millised raskused kerkivad usaldusväärsete andmeseeriate konstrueerimisel; millistel tingimustel on erinevad andmeseeriad võrreldavad; millistele küsimustele pakuvad ajaloolised hinnad vastuseid ja milliseid uusi küsimusi tõstatatavad.