esmaspäev, aprill 22, 2013

Väitlus 2. mail 2013: Pärisorjus või vabadus. Muutused talurahva olukorras Rootsi aja lõpus

1996. aastal avaldas Stockholmi ülikooli prof. Aleksander Loit ajakirjas
Kleio artikli „Pärisorjuse kaotamine Eestis Rootsi ajal“, kus tuli välja
seisukohaga, et Rootsi kuningas Karl XI mitte ainult ei kavatsenud
talurahva olukorda parandada, vaid tegelikult ka kaotas pärisorjuse
kroonumõisates 1681/1687. aastal. Kuigi selle vastu ilmus järgnevatel
aastatel mitmeid kriitilisi uurimusi, on Loidi seisukohad jõudnud nii
rahvusvahelisse teaduskäibesse, osadesse Eesti gümnaasiumiõpikutesse kui
ka populaarteaduslikesse käsitlustesse (viimati Kalle Krooni artikkel
Horisont 2013/2). Valmis on saanud Rootsi aega käsitlev Eesti ajaloo III
köite käsikiri. Enne selle trükki jõudmist on põhjendatud vajadus Eesti-
ja Liivimaa talupoegade olukorra küsimust Rootsi aja lõpus veel kord
lähemalt analüüsida ja vastandlikke seisukohti lähendada.

Akadeemilise Ajalooseltsi eestvedamisel toimub 2. mail kell 16.15 Lossi
3-425 sellele teemale pühendatud debatt, kus lühiettekannetega astuvad üles:

Aleksander Loit (Stockholmi Ülikool): Feodaalühiskonna lagunemine Eestis
Rootsi aja lõpus

Kalle Kroon: Uusi väljundeid pärisorjuse kaotamise küsimuses 17. sajandi
lõpu-18. sajandi alguse Eesti- ja Liivimaal

Aivar Põldvee (TLÜ Ajaloo Instituut, Eesti Keele Instituut): Mõnest
vabaduse proovikivist (rannarootslaste ja koolmeistrite näitel)

Marten Seppel (TÜ): Mis muutus talurahva seisundis Eesti- ja Liivimaal
17. sajandi lõpus?

Sellele järgnevat diskussiooni modereerib Eesti ajaloo III köite
peatoimetaja dotsent Enn Küng (TÜ).

Kõik on oodatud debatis osalema!

AAS uus juhatus

Akadeemilise Ajalooseltsi üldkoosolek 21. veebruaril valis AAS juhatuse esimeheks 2013. aastal Marten Seppeli.