esmaspäev, aprill 28, 2014

Ajalookirjanduse aastapreemia 2013

25. aprillil Rahvusarhiivis toimunud pidulikul koosviibimisel tunnistati 2013. aasta parimaks ajalooraamatuks „Eesti ajalugu. III. Vene-Liivimaa sõjast Põhjasõjani“. Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi väljaandena mullu detsembris ilmunud kuueköitelise „Eesti ajaloo“ sarja kolmas osa käsitleb perioodi 16. sajandi teisest poolest 18. sajandi alguseni. Ülevaade sündmusest leidub Rahvusarhiivi koduleheküljel: http://www.ra.ee/et/preemia-palvis-eesti-ajalugu-iii/

Eesti ajaloo uurimisega tegelevad asutused esitasid preemiale üksteist 2013. a. ilmunud eestikeelset ajalooraamatut: 


 • Eesti ajalugu. III. Vene-Liivimaa sõjast Põhjasõjani. Koostaja ja peatoimetaja Enn Küng, kaastoimetaja Marten Seppel. Tartu: Tartu Ülikooli Ajaloo ja arheoloogia instituut, 2013
 • Eesti kunsti ajalugu. VI. I osa, 1940–1991. Koostaja ja toimetaja Jaak Kangilaski. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, Kultuurileht, 2013
 • Friedrich Ludwig von Maydelli pildid Baltimaade ajaloost. Koostanud Linda Kaljundi, Tiina-Mall Kreem. Tallinn: Eesti Kunstimuuseum, 2013
 • Johannes Gutslaffi piiblitõlge 1647–1657. Koostanud: Maeve Leivo, Ahti Lohk, Kristiina Ross, Kai Tafenau. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2013
 • Ivo Juurvee. Rääkimine hõbe, vaikimine kuld. Riigisaladuse kaitse Eesti Vabariigis 1918–1940. Tallinn: SE&JS, 2013
 • Tiina Kala. Jutlustajad ja hingede päästjad. Dominiiklaste ordu ja Tallinna Püha Katariina konvent. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2013
 • Toomas Karjahärm. 1905. aasta Eestis. Massiliikumine ja vägivald maal. Tallinn: Argo, 2013
 • Kroonikast kantaadini. Muusade kunstid kesk- ja varauusaegsel Eesti- ja Liivimaal. Koostanud Katre Kaju. (Eesti Ajalooarhiivi toimetised. 20 (27)). Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 2013
 • Riigikaitse Nõukogu protokollid 1933–1939. Allikapublikatsioon. Koostanud Urmas Salo. (Uurimusi ja allikmaterjale Eesti sõjaajaloost, 6). Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 2013
 • Tiit Rosenberg. Künnivaod. Uurimusi Eesti 18.–20. sajandi agraarajaloost. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2013
 • Tiit Pruuli. EÜE jälg. Pildikesi üliõpilasnoorsoo elust. Tallinn: Varrak, 2013