kolmapäev, mai 31, 2017

Ajalookirjanduse aastapreemia 2016

26. mail 2017. a. kuulutati Tallinna Linnaarhiivis välja 2016. aasta ajalookirjanduse aastapreemia laureaat. Tunnustuse pälvis "Eesti kunsti ajaloo" 6. köite teine osa (koostaja Jaak Kangilaski).

Preemiale esitatud raamatud:Ester Bardone, Anu Kannike, Inna Põltsam-Jürjo, Ulrike Plath. 101 Eesti toitu ja toiduainet. Tallinn: Varrak, 2016
Ants Hein.  Stenhus’id, arx’id, torne’d ... Eesti mõisaarhitektuuri vanem kihistus. Tartu: Õpetatud Eesti Selts, 2016

Hilkka Hiiop; Merike Kurisoo (koostajad). Rode altar lähivaates.  Tallinn: Eesti Kunstimuuseum, 2016
Jaak Kangilaski (koostaja). Eesti kunsti ajalugu 1940–1991. 6. köide, II osa. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2016 
Mihkel Karu, Priit Lätti, Teele Saar. Jäämurdja Suur Tõll. Tallinn: Argo, 2016
Mauri Kiudsoo. Viikingiaja aarded Eestist : idateest, rauast ja hõbedast. Tallinn: Äripäev, 2016

Mait Kõiv, Märt Läänemets, Linnart Mäll, Üllar Peterson.  Maailma ajalugu. III, Islamimaailm. Lõuna-, Ida- ja Sise-Aasia maad. Ameerika muistsed tsivilisatsioonid. Aafrika rahvad ja riigid. Tallinn: Koolibri, 2016
Piret Lotman (koostaja). Konfessioon ja kirjakultuur. Tallinn: Eesti Rahvusraamatukogu, 2016

Aadu Must. Muutugu ja kadugu!  Baltisakslased ja Esimene maailmasõda. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2016
Jaak Pihlak, Mati Strauss, Ain Krillo. Eesti Vabaduse Risti kavalerid. Viljandi: Vabadussõja Ajaloo Selts, Viljandi Muuseum, 2016

Raimo Pullat.  Tallinlase asjademaailm valgustussajandil. Tallinn: Estopol, 2016
Garel Püüa, Ragnar Nurk, Tõnu Sepp. Kastellist kindluseks. Kuressaare linnus-kindluse ehituslugu uute väliuuringute valguses. Kuressaare: Saaremaa Muuseum, Argo, 2016

Inna Raud. Vändra kihelkonna rahvarõivad. [Türi]: Saara kirjastus, 2016
Elnara Taidre.  Mudel, metafoor, mäng: omamütoloogiline tervikkunstiteos visuaalkunstis 20. sajandi paradigmavahetuse kontekstis. Doktoritöö. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2016
Tõnu Tannberg (koostaja). Esimene maailmasõda ja Eesti, II. Eesti Ajalooarhiivi toimetised, 24 (31). Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 2016