teisipäev, juuni 12, 2018

Ajalookirjanduse aastapreemia 2017

Pärnu Muuseumis anti 8. juunil 2018. a. üle Ajalookirjanduse aastapreemia 2017. aastal ilmunud parima eestikeelse ajalooraamatu autorile.
Sel aastal otsustasid preemia saaja komisjon koosseisus Jaak Kangilaski, Inna Jürjo ja Aigi Rahi-Tamm. 17 nominendi seast osutuks valituks Jüri Kivimäe raamatuga “Rektor Hans Kruus”. “Raamat Tartu Ülikooli rektorist ja väljapaistvast ajaloolasest, eesti rahvusliku ajalookirjutuse rajajast Hans Kruusist tahab seletada üht elusaatust läinud sajandi ajaloopöörete taustal. Biograafia autorina üritasin jääda Kruusi heade ja halbade aegade vaatlejaks ja mitte hakata ajalugu õpetama ning spekuleerima, kuidas inimesed oleksid pidanud minevikus käituma, sest ajalugu me muuta ei saa. Pika võõrsil oldud aja jooksul veendusin, et kõige paremini oskan minevikust mõelda ja ajaloost kirjutada oma emakeeles, meie eesti keeles,ˮ sõnas preemia üleandmisel autor.
Ajalookirjanduse aastapreemiat antakse välja alates 1995. aastast. Preemia eesmärk on tunnustada paremate ajalooraamatute autoreid ning tõsta avalikkuse huvi ajaloo ja ajaloolaste töö vastu. Raamatute hindamisel on kriteeriumiks käsitluse teaduslik tase ning uudsus. Lisaks arvestatakse raamatu tehnilist teostust kujunduse, trükkimise ja köitmise osas.
Preemiat annavad välja Akadeemiline Ajalooselts, Eesti Ajaloomuuseum, Eesti Kunstiakadeemia kunstikultuuri teaduskond, Pärnu Muuseum, Rahvusarhiiv,  Tallinna Ülikooli ajaloo, arheoloogia ja kunstiajaloo keskus, Tallinna Linnaarhiiv, Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut.
Eesti ajalookirjanduse aastapreemia 2017. aasta nominendid on:


Eero Epner, Konrad Mägi. Tallinn 2017.

Eesti kunsti ajalugu. 3, 1770-1840. Koostaja ja toimetaja Juhan Maiste. Tallinn 2017.

Heidi Heinmaa, Muusikaelu Tallinnas 18. sajandil. Tallinn 2017.

Heiki Pärdi, Eesti argielu. Teekond moodsasse maailma. [Tallinn]  2017.

Inimese Muuseumi ekspeditsioonid Eestisse: Boris Vilde ja Leonid Zurov Setomaal (1937-1938), koostanud ja toimetanud Tatiana Benfoughal, Olga Fišman, Heiki Valk. Tartu 2017.

Juhan Maiste, Anu Ormisson-Lahe, Mariann Raisma. Johann Wilhelm Krause 1757-1828. Tartu Ülikooli ansambel valgustusajastul. The University of Tartu ensemble in the age of enlightenment. [Tartu] 2017.

Jüri Kivimäe. Rektor Hans Kruus. Tallinn 2017.

Keskaegsest kaupmehemajast muuseumiks. Tallinna Linnamuuseum 80. From medieval merchant’s house into a museum. Tallinn City Museum 80. Koostaja ja toimetaja Pia Ehasalu. Tallinn 2017.

Oliver Orro, Robert Treufeldt, Maris Mändel. Kopli sonaat. Vene-Balti laevatehas. Tallinn 2017.

Kroonikast epitaafini. Eesti- ja Liivimaa varauusaegsest haridus- ja kultuurielust. Koostanud Katre Kaju. (Rahvusarhiivi toimetised, 1 (32).) Tartu 2017.

Marika Mägi. Viikingiaegne Eesti: maa, asjad ja inimesed ajastu risttuultes. Tallinn 2017.

Mati Mandel. Maidla muinaskalmistu saladused. Tallinn 2017.

Mihkel Mäesalu, Liivimaa ja Püha Rooma keisririik 1199-1486. Tartu 2017.

Natuuri rikkus. Loodusläheduse idee ja Düsseldorfi maalikoolkond. Koostaja Tiina Abel. Tallinn 2017.

Randar Tasmuth, Anne Burghardt, Thomas-Andreas Põder. Reformatsioon 500 – vaimsus, kultuurimõjud, perspektiivid. Tallinn 2017.

Tõnno Jonuks, Kristiina Johanson, 101 Eesti arheoloogilist leidu, Tallinn 2017.

Ülli Kont, Anu Randmaa, Inna Raud. Pärnumaa rahvarõivad. Türi 2017.


 


reede, juuni 01, 2018

Forschungen zur baltischen Geschichte 13/2018INHALT

Vorwort
Ortsnamenkonkordanz

Aufsätze

Hesi Siimets-Gross & Thomas Hoffmann: Der Einfluss der Justinianischen Institutiones auf die Regelung der Leibeigenschaft im Landrechtsentwurf David Hilchens (1599) 9

Viktors Dāboliņš: Die Dynastie der Rigaer Münzmeister Wulff (1557–1659) 24

Vadim Svjatkovski: Die Rahmenbedingungen des Narvaer Handels in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts 48

Mati Laur & Ken Ird: Die Aufhebung der Schandstrafen wegen der „Hurerey“ in Liv- und Estland (1764–1765) 64

Manfred von Boetticher: Das Herzogtum Kurland als Ziel liefländischer „Läuflinge“. Zur Flucht leibeigener Bauern im 18. Jahrhundert 83

Feliks Gornischeff: Graf Christoph Heinrich von Lieven als russländischer Diplomat in Preußen (1810–1812) 105

Quellenpublikation

Aivar Põldvee & Kai Tafenau: Emanuel Reger über den Aufbau des livländischen Schulwesens (1708): Transkription und Kommentar 121

Mitteilungen

Madis Maasing: Luthers Nordosten. Die Reformation und der Ostseeraum. Ein Tagungsbericht 141

Petr Iu. Mazhara: Serving the Empire, Serving the Nation: Prince Lieven’s Crusade against the Bolsheviks 145

Toomas Hiio: Noch einmal zu Alfred Rosenberg: Anmerkungen zu einer neuen Biografie 161

Darius Sakalauskas: The Novelty of Storytelling through Location Based Augmented Reality: Actualising Jewish History in Lithuania 171

Besprechungen

Rīga un rīdzinieki arhīva dokumentos [Riga und Rigenser in den Archivdokumenten]; Lokālās vēstures pētniecības iespējas arhīva dokumentos [Perspektiven der Erforschung der Lokalgeschichte in den Archivdokumenten]; Starpkultūru vēsture Latvijas arhīvu dokumentos [Interkulturelle Geschichte in den Archivdokumenten Lettlands] (von Mārtiņš Mintaurs) 181

Stadtgeschichte des Baltikums oder baltische Stadtgeschichte. Annäherungen an ein neues Forschungsfeld zur baltischen Geschichte (von Thomas Brück) 185

Madlena Mahling: Ad rem publicam et ad ignem. Das mittelalterliche Schriftgut des Rigaer Rats und sein Fortbestand in der Neuzeit (von Andris Levans) 194

Manfred Klein: Preußens Litauer: Studien zu einer (fast) vergessenen Minderheit (by Vasilijus Safronovas) 199

Baltisch-deutsche Kulturbeziehungen vom 16. bis 19. Jahrhundert. Medien – Institutionen – Akteure. Bd. 1: Zwischen Reformation und Aufklärung (von Mati Laur) 203

Stefan Donecker: Origines Livonorum: Frühneuzeitliche Hypothesen zur Herkunft der Esten und Letten (von Aivar Põldvee) 207

Anna Ancāne: Rīgas arhitektūra un pilsētbūvniecība 17. gadsimta otrajā pusē [Architektur und Stadtbau von Riga in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts] (von Anita Čerpinska) 215

Astri Schönfelder: Deutsche Bürger „contra homines novi“. Die städtischen Wahlkämpfe in Estland 1877–1914 (von Lauri Kann) 218

Population Displacement in Lithuania in the Twentieth Century. Experiences, Identities and Legacies (by Vytautas Petronis) 221

Esimene maailmasõda ja Eesti [Der Erste Weltkrieg und Estland], Bd. 2 (von Aigi Rahi-Tamm) 224

15. maija Latvija [Das Lettland des 15. Mai] (von Kaspars Zellis) 229

Sovetskaja model’ ėkonomiki: sojuznyj Centr i respubliki Pribaltiki 1953 g. – mart 1965 g. [Das sowjetische Wirtschaftsmodell: Das Unionszentrum und die baltischen Republiken 1953 – März 1965] (von Olaf Mertelsmann) 235

Vladimir Iushkin: Dnevnik sovetnika prem’er-ministra [Diary of the advisor to the Prime Minister] (by Ivan Lavrentjev) 239