esmaspäev, aprill 18, 2011

Helen Rohtmetsa ettekanne 28. aprillil

Neljapäeval, 28. aprillil kell 18:15 toimub Lossi 3-217 Akadeemilise Ajalooseltsi ettekandekoosolek. Esineb Helen Rohtmets teemal "Olukorrast piiril: Nõukogude Venemaalt saabunud sisserändajate kontrollimine Eesti idapiiril 1919-1923".

Eesti Vabadussõja kestel ning sellele järgnenud aastatel saabus Nõukogude Venemaalt Eestisse kümneid tuhandeid inimesi. Paljudele neist tähendas Eestisse tulek tagasipöördumist oma ajaloolisele kodumaale; teistele eelkõige võimalust põgeneda neid N. Venemaal ähvardava
tagakiusamise eest või püüdu pääseda oktoobrirevolutsioonijärgsel Venemaal möllavast kaosest. Üle idapiiri Eestisse tulla soovinud seltskond oli paljurahvuseline ja kirev, kust ei puudunud needki, keda Eesti riigivõimud käsitlesid ohuna riigi julgeolekule.

Ettekandes võetakse vaatluse alla, kuidas Eesti riigiasutused iseseisvumisele järgnenud aastatel idast lähtuvat sisserännet reguleerisid ja sisserändajaid Eesti piiril kontrollisid. Ettekandes
tutvustatakse, kellest sisserändajate seltskond koosnes, kirjeldatakse, kuidas Venemaalt tulijaid Eestis vastu võeti, ning vaadeldakse, milliste isikute riiki sisenemist püüdsid Eesti riigiasutused iga hinna eest takistada.