esmaspäev, mai 18, 2015

Ajalookirjanduse aastapreemia 2014

Ajalookirjanduse aastapreemia 2014. aastal ilmunud parima eestikeelse ajalooraamatu eest pälvis 14. mail 2015. aastal TLÜ Ajaloo Instituudis toimunud tseremoonial Piret Lotman monograafiaga "Heinrich Stahli elu ja looming".

Preemia laureaadi otsustas ekspertkomisjon, mille liikmeteks olid sel aastal Enn Küng (TÜ ajaloo ja arheoloogia instituut, 2013. aasta laureaat), Tiina-Mall Kreem (Eesti Kunstimuuseum), Kaarel Vanamölder (TLÜ Ajaloo Instituut ja Akadeemiline Ajalooselts) ning täiendava eksperdina Priit Raudkivi (TLÜ Ajaloo Instituut).
Žürii hinnangul on tegemist suurepärase akadeemilise uurimusega, mis võtab kokku autori aastakümnete jooksul tehtud töö. Piret Lotmani lähtepositsioon Heinrich Stahliga tegelemiseks ei olnud kerge, sest varasemad uurijad on keele- ja kirikumehe täis riputanud mitmeid epiteete, mis üldjuhul pole positiivsete killast. Piret Lotmani läbivaks püüdeks on näha Stahlis inimest, mõista teda tegevuse motiive, ehkki ametliku kirjavahetuse kõrval isiklikku pärandit, milles kirikumees oleks end inimlikust aspektist avanud, meieni jõudnud ei ole. Lotman ise rajab oma arusaama Stahlist kui fanaatilisest, st. pühendunud protestantiseerijast, vaadeldes tema tegevust ühelt poolt Rootsi kirikupoliitika ning teiselt poolt ortodoksse luterluse ideede ja vaadete kontekstis. Seega on tegemist interdistsiplinaarse käsitlusega, pakkudes kindlasti palju nii ajaloolastele kui teoloogidele.
Oluline on ka laiem ajalooline ning ruumiline taust, millesse keele- ja kirikumees on asetatud. Raamat on küll fokuseeritud Stahlile, aga annab ühtlasi hea ülevaate Rootsi kiriku- ja kultuuripoliitikast ning tema Läänemere-provintside Eesti- ja Ingerimaa kirikuelust laiemalt.  Kokkuvõttes on Piret Lotmani rikkalikule allikmaterjalile, põhjalikule lugemusele ja laiale silmaringile rajanev monograafia. Tekst on lisaks väga hõlpsasti loetav, haaravalt kirjutatud, kusjuures autor eelistab jääda tagasihoidlikuks, samas jõuiliselt Stahli esitledes.
Piret Lotman on Eesti Rahvusraamatukogu vanemteadur. Ta kaitses 2010. aastal Tartu Ülikooli usuteaduskonnas doktoritöö  teemal "Heinrich Stahli looming oma ajastu ideoloogilises kontekstis".

Ajalookirjutuse aastapreemia tänavused nominendid:

Kunsttööstuskoolist Kunstiakadeemiaks. 100 aastat kunstiharidust Tallinnas. Koostanud Mart Kalm. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2014
Krista Kodres. Esitledes iseend. Tallinlane ja tema elamu varauusajal. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2014
Tallinna ajaloo lugemik. Dokumente 13.–20. sajandini. Toimetanud Lea Kõiv, koostanud Tiina Kala, Juhan Kreem, Lea Kõiv, Kalmer Mäeorg, Anu Mänd, Triin Parts. (Tallinna Linnaarhiivi toimetised, 14.) Tallinn: Tallinna Linnaarhiiv, 2014
Epp Lankots. Moodsa arhitektuuri kriitiline historiograafia. Modernsuse käsitlused Leo Gensi ja Leonard Lapini arhitektuuriajaloolistes tekstides 1960.–1980. aastail. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia, 2014
Mati Laur, Kersti Lust, Priit Pirsko, Ülle Tarkiainen. Talude päriseksostmine Pärnumaa andmestiku põhjal. (Scripta Archivi Historici Estoniae). Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 2014
Piret Lotman. Heinrich Stahli elu ja looming. Tallinn: Eesti Rahvusraamatukogu, 2014
Indrek Paavle. Õiguse ja omariikluse eest. Otto Tief (1889–1976). (Riigivanemad). Tartu: Rahvusarhiiv, 2014
Iseseisvusmanifest. Artikleid, dokumente ja mälestusi. Koostanud Tõnu Tannberg ja Ago Pajur. Tartu: Rahvusarhiiv, 2014
Esimene maailmasõda ja Eesti. Koostanud Tõnu Tannberg. (Eesti Ajalooarhiivi toimetised, 22 (29)). Tartu: Eesti Ajalooarhiiv, 2014
Kari Tarkiainen, Ülle Tarkiainen. Meretagune maa. Rootsi aeg Eestis 1561–1710. Tallinn: Varrak, 2014
Andres Tvauri. Rahvasterännuaeg, eelviikingiaeg ja viikingiaeg Eestis. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2014
Jaak Valge. Punased. I. Tallinn: Tallinna Ülikooli Eesti Demograafia Instituut, Rahvusarhiiv, 2014
Aldur Vunk, Tiit Kask. Pärnu kuurort. Valikud ja otsused. Pärnu: Pärnu Muuseum, 2014
Tallinna puitarhitektuur. Toimetanud Leele Välja. Tallinn: Eesti Arhitektuurimuuseum, Tallinna Kultuuriväärtuste Amet, 2014


http://www.ra.ee/et/ajalookirjanduse-aastapreemia/