neljapäev, juuli 11, 2019

Ajalookirjanduse aastapreemia 2018


Tallinnas Eesti Ajaloomuuseumis toimunud üritusel 28. mail 2019 kuulutati välja 2018. aasta Eesti parim ajalooraamat. Komisjon mulluse laueraadi prof. Jüri Kivimäe juhtimisel hindas selle tunnustuse vääriliseks Heino Arumäe monograafia "Eesti ja Soome: sõjast sõjani" (Tallinn: Argo, 2018).

Preemia nominendid olid:

Toomas Karjahärm, Ago Pajur. Konstantin Päts. Poliitiline biograafia, kd. 1-2. Tartu: Rahvusarhiiv, 2018.
Eero Medijainen. Raudse eesriide lõimed. Propaganda, avalik arvamus ja Baltikum 1939-1944. Tallinn: SE&JS, 2018.
Valter Lang. Läänemeresoome tulemised. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2018.
Mariann Raisma, Krista Andreson (koostajad). Tartu toomkirik. Katedraal. Raamatukogu. Muuseum. Tartu: Tartu Ülikooli Muuseum, 2018, 334 lk.
Linda Kaljundi, Tiina-Mall Kreem. Ajalugu pildis – pilt ajaloos. Tallinn: Eesti Kunstimuuseum, 2018.
Ruth Rajamaa, Katkenud laul: Pirita klooster 1407-1607. Tallinn: Argo, 2018.
Enn Tarvel, Eesti rahva lugu. Tallinn: Varrak, 2018
Kersti Taal, Õpetatud Eesti Seltsi ajalugu. [Tallinn:] Argo 2018.
Haridusministeeriumi sajand: 1918–2018, koostaja Liivi Uuet. Tartu: Rahvusarhiiv, 2018.
Katre Kaju (koostaja). Rahvusarhiivi toimetised, 2 (33). Tartu: Rahvusarhiiv, 2018.
Meelis Saueauk, Helen Rohtmets-Aasa. Riigikantselei 1918–2018. Tartu: Rahvusarhiiv, 2018.
Ivar Leimus, Mauri Kiudsoo, Gunnar Haljak. Sestertsist sendini. 2000 aastat raha Eestis. [Tallinn]: Äripäev, 2018.
Ants Hein. Vanaaja pulm. Valitud tekste ja pilte 16. sajandi keskpaigast 19. aastasaja viimase veerandini. [Tallinn]: Tänapäev, 2018.
Mai Levin. Alguses olid... Köler ja Weizenberg. Tallinn: Eesti Kunstimuuseum, 2018.
Tiina-Mall Kreem, Triin Siiner. Rahakunst ja Eesti 1918–2018 = The art of money and Estonia. Tallinn: Eesti Kunstimuuseum, 2018.
Kaarel Antons, Kalle Voolaid. Eesti spordi lugu. Tartu: Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum, 2018.