teisipäev, november 29, 2011

Ivar Leimuse ettekanne 8.12

Selle aasta viimane Akadeemilise Ajalooseltsi ettekandekoosolek leiab aset 8. detsembril kell 18:15 Lossi 3-425. Esineb Ivar Leimus ettekandega „Unikaalne leid Tallinna lahest“. 8. augustil 2011 märkas hobisukelduja Tallinna lahes umbes 5 meetri sügavusel merepõhjas suure kivikogumi ääres kummuli lebavat puitkasti. Kasti sisu lähemalt uurides leidis ta mõned nahk- ja puitesemed ning kokkukleepunud müntidest väikese kämbu. Kõik esemed ja üles tõstetud puukast anti üle Eesti Ajaloomuuseumile. Veest toodi välja 270 eset, millest enamuse moodustavad mündid. Need pärinevad peamiselt Visbyst ja Tallinnast, oma koosseisu põhjal võiks mündikogum kuuluda 1280. aastatesse. Sama ajamäärangut toetavad ka kastis olnud klappkaalud. Koos kaaludega leiti komplekt kaaluvihte, mis on justeeritud arvatavasti Kölni marga järgi. Lisaks oli kastis säilinud noatuppede katkeid, noapäid ja -võrusid, samuti üksikuid õmblustarbeid. Arvatavasti oli tegemist mõnele väikekaupmehele kuulunud kaubakastiga 13. sajandi lõpust.